Du học Canada

Trường Cao đẳng Algonquin

Trường Cao đẳng Algonquin

Thành lập năm 1967, trường  Algonquin College có cơ sở tại Ottawa. (thủ đô của Canada, với số dân đạt 1.3 triệu người, Ottawa có tất cả lợi thế của 1 thành phố lớn), Perth, và Pembroke. Là nơi bạn có thể gặp gỡ nhiều người đến từ các nền văn hóa, vùng miền khác nhau trên thế giới. Phương tiện công cộng trong thành phố và các vùng lân cận Ottawa được đánh giá cao.  Có thể sử dụng buýt, xe hơi... để di chuyển